Csodaszarvas
iskolai közösségi
program

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt támogatásával létrejött program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bővítése. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. A pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.

Weboldalunk a tanulási alkalmak tervezéséhez nyújt segítséget heti tervekkel, játék- és ötletleírásokkal, valamint minősített szálláshely- és programszolgáltatók bemutatásával. Regisztrációt követően elérhető a programtervező felület, amely segítségével lehetősége nyílik megtervezni az említett tartalmak felhasználásával bármilyen jellegű iskolai programot, mint például egy tanórát, kirándulást, tábort, vagy egy közösségi programot.


A nevelés-oktatás hatékonyságát növelő, és a kompetencia-fejlesztést támogató informális és nem formális oktatási módszerek, tanulás-szervezési eljárások módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilot rendszerű bevezetése, valamint a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése.

A tanulás hatékonyságát és eredményességét növelő, a tanulók kulcskompetenciáinak - különösképpen a szociális kompetenciáinak - fejlesztését célzó, tematikus informális és nem formális programok előkészítése.

Négy nagy, egymással szorosan összekapcsolódó tevékenység egy összetett rendszerben: tartalomfejlesztés, pedagógusok felkészítése, mentoráció és a közösségi programok szervezéséhez szálláshely- és programszolgáltatók bevonása.

A kifejlesztett tartalmak kipróbálásra kerültek a 2018, 2019 és 2021 nyarán szervezett közösségi programok keretében a köznevelési intézmények pedagógusainak, tanulóinak és önkéntes segítőiknek bevonásával, valamint szálláshely- és programszolgáltatók egy platformra helyezésével.