Csodaszarvas
iskolai közösségi
program

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt támogatásával létrejött program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bővítése. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. A pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.
A honlap a tanulási alkalmak tervezéséhez nyújt segítséget programsablonokkal, játékleírásokkal, valamint a minősített szálláshelyek és programkínálataik bemutatásával.

A kifejlesztett tartalmak és módszertan kipróbálására közösségi programok keretében 2018 és 2019 nyarán kerül sor a köznevelési intézmények pedagógusai, tanulói és önkéntes segítői, valamint szálláshely- és programszolgáltatók bevonásával.

Az alprojekt három nagy, egymással szorosan összekapcsolódó tevékenységet foglal egy komplex rendszerbe: tartalomfejlesztést, pedagógusok felkészítését, továbbképzését és szálláshely-, illetve programszolgáltatók bevonását.

A kísérleti program megvalósításában együttműködő csoportok egy új modellprogramot hoznak létre, amely hosszú távon megalapozhatja az informális és nem formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását a formális oktatás rendszerébe.

Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.