Csodaszarvas
iskolai közösségi
program

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A kifejlesztett tartalmak és módszertan kipróbálására közösségi programok keretében 2018 és 2019 nyarán kerül sor a köznevelési intézmények pedagógusai, tanulói és önkéntes segítői, valamint szálláshely- és programszolgáltatók bevonásával.

Az alprojekt három nagy, egymással szorosan összekapcsolódó tevékenységet foglal egy komplex rendszerbe: tartalomfejlesztést, pedagógusok felkészítését, továbbképzését és szálláshely-, illetve programszolgáltatók bevonását.

A kísérleti program megvalósításában együttműködő csoportok egy új modellprogramot hoznak létre, amely hosszú távon megalapozhatja az informális és nem formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását a formális oktatás rendszerébe.

Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.