Csodaszarvas
iskolai közösségi
program

Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) kiemelt projekt egyik alprojektje a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program, melynek fókuszában a pedagógusok módszertani eszköztárának élménypedagógiai alapú bővítése áll.

A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: tematikusan rendszerezett, a tanterveket jól kiegészítő, tantárgyközi témákat ölelnek fel másfél órás blokkokban. Egyaránt szolgálják a tanulók közösségeinek építését, önismeretük gazdagodását és a témák játékos, saját élményen és aktivitáson alapuló megismerését.

A pedagógusok olyan lehetőséget kapnak a felület használatával, amely tanítási gyakorlatuk módszertanának fejlődését és a tanulók figyelmének, aktivitásának, motivációjának fenntartását segíti.

A másfél órás blokkokon túl – melyek egyhetes tábori terveket alkotnak ívszerűen felfűzve (10-15 blokk/hét), ugyanakkor szabadon használhatók a tanórákon is – rendelkezésre áll a játék- és ötlettár is. A számos szűrő beépítésével könnyen és gyorsan lehet a pedagógiai szándéknak és célnak megfelelő, a tanulók kíváncsiságát és együttműködését kiváltó gyakorlatot találni. Hasznos és inspiráló válogatást kívánunk.

A felület további lehetőségeket kínál a nyári diáktáborokhoz foglalható minősített szálláshely- és programszolgáltatók jegyzékével.

Egyszerű regisztrációt követően elérhető a programtervező felület, ahol a pedagógusok saját terveket készíthetnek a fenti hetiterv-elemek, játékok, ötletek kreatív és szabad felhasználásával. Tanóra, napközi, egésznapos iskolai program, témahét, tábor, kirándulás – bármely formális és informális tanulási alkalomhoz számtalan variációt nyújt a kreatív és kezdeményező pedagógusok számára, akiket arra biztatunk, hogy használják minél gyakrabban a felületet.


A nevelés-oktatás hatékonyságát növelő, és a kompetencia-fejlesztést támogató informális és nem formális oktatási módszerek, tanulás-szervezési eljárások módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilot rendszerű bevezetése, valamint a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése.

A tanulás hatékonyságát és eredményességét növelő, a tanulók kulcskompetenciáinak - különösképpen a szociális kompetenciáinak - fejlesztését célzó, tematikus informális és nem formális programok előkészítése.

Négy nagy, egymással szorosan összekapcsolódó tevékenység egy összetett rendszerben: tartalomfejlesztés, pedagógusok felkészítése, mentoráció és a közösségi programok szervezéséhez szálláshely- és programszolgáltatók bevonása.

A kifejlesztett tartalmak kipróbálásra kerültek a 2018, 2019 és 2021 nyarán szervezett közösségi programok keretében a köznevelési intézmények pedagógusainak, tanulóinak és önkéntes segítőiknek bevonásával, valamint szálláshely- és programszolgáltatók egy platformra helyezésével.