A családfakutatás rejtelmei - Foglalkoztatófüzet 7-14 éves tanulóknak

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének keretében készült.

A család története, a család képes és írásos krónikája, a család múltbéli történeteinek megőrzője a családfa. Lényegében olyan, mint egy kirakójáték, izgalmas nyomozás. Hozzásegíthet a múltunk feltárásához, megértéséhez, de ahhoz is, hogy egyes tulajdonságainkat, személyiségjegyeinket megismerjük, megértsük. Önismeretünk javulhat azáltal, ha tisztában vagyunk őseink történetével, ismerjük gyökereinket, de segíthet a rokonokkal való kapcsolat felvételében is.

Ha nem ismerjük családunk történetét, múltját, gyökereinket, a kapaszkodónk is kevesebb lehet az életben. A családhoz, közösséghez tartozás pedig a legszebb és legnemesebb érzések egyike. A Honnan jöttem? Ki vagyok? kérdések idővel szinte mindenkiben megfogalmazódnak, s ha megtaláljuk a választ ezekre a kérdésekre, segítséget, útmutatást kap-hatunk akár a jövőnkre nézve is. A családfánk, családunk történetének ismerete egy olyan hasznos tudás, amelyet többféleképpen is felhasználhatunk: erőt meríthetünk, tanul-hatunk és okulhatunk is belőle.

Jelen munkafüzetben olyan érdekes ismereteket és feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyekkel a 7 és 14 év közti diákok betekintést nyerhetnek a családfakutatás rejtelmeibe, mód-szertanába, hasznába és fontosságába. Mindemellett fontos cél az is, hogy a játékos feladatok elvégzése után a diákok akár további kutatásokat is folytassanak a témában, valamint saját családjuk körében is tovább szőjék a történeteket.

Sütő András író gondolataival kívánunk mind a diákok, mind pedagógusaik számára jó munkát és értékes kikapcsolódást:

„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó menedék... A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”