A családfakutatás rejtelmei - Foglalkoztatófüzet 15-18 éves tanulóknak

A család története, a család képes és írásos krónikája, a család múltbéli történeteinek megőrzője a családfa. Családunk történelmének ismerete lényeges tudást jelenthet mindannyiunk számára: megtudhatjuk családunk eredetét, megismerhetjük felmenőink életrajzát, felfedezhetjük családtagjaink hasonlóságait és különbözőségeit egyaránt. A múltbéli emlékidézés mellett a családunk történetének megismerése során útmutatást is kaphatunk a jövőre vonatkozóan.

Tanulhatunk felmenőink sikereiből vagy akár kudarcaiból, választ kaphatunk a Honnan jöttem? Ki vagyok? lényeges kérdésekre. Mindezen ismeretek megléte biztos alapot, kiindulást ad a felnőtt élethez.

Jelen kiadványban olyan érdekes ismereteket és feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyekkel a 15 és 18 év közti diákok be-tekintést nyerhetnek a családfakutatás rejtelmeibe, módszertanába, hasznába és fontosságába. Mindemellett fontos cél az is, hogy a játékos feladatok elvégzése után a diákok akár további kutatásokat is folytassanak a témában, valamint saját családjuk körében is tovább szőjék a történeteket.

Pál Ferenc, azaz Pál Feri Atya gondolataival kívánunk minden-kinek elmélyülést a családfakutatás világában: „A legfontosabb üzenet a családunk köréből nem az, amit szavakkal mondtak el, hanem amit beszéd nélkül is megérezhettünk: az, ahogyan az élethez viszonyulnak.”
A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének keretében készült.