A családfakutatás rejtelmei - Módszertani segédanyag pedagógusoknak

Kedves Pedagógus!

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP- 17- 2017- 00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének keretében készült.

A családfakutatás manapság újra kedvelt tevékenységgé vált, de a módszerek, terminológia megfelelő ismerete nélkül nehéz belekezdeni és hiteles adatokat gyűjteni. A 7 és 14 éves, valamint a 15 és 18 év közötti korosztálynak szóló két iskolai kiadvány a családfakutatás rejtelmeibe, szakszerű módszereibe vezeti be a diákokat. Ehhez elengedhetetlen a pedagógusok előzetes felkészítése. Ezt a felkészülést szolgálja ez a módszertani segédanyag. A kézikönyv fő célja, hogy segítse a pedagógusokat eligazodni a családfakutatás elméletében, segítséget nyújtson a kutatások elindításához. Betekintést nyerhessenek a pedagógusok a családfakutatás történeti hátterébe, megismerjék a családfakutatás alapfogalmait (pl. genealógia, rokoni ágak stb.), módszertani alapjait és egyéni forrásait (pl. családi dokumentumok, fotók, memoárok stb.). Fontos része a kiadványnak a levéltári kutatás menetének megismerése és a családfakutatással kapcsolatos ingyenes és térítéses adatbázisok, családfakészítő programok bemutatása. A kiadvány végén a kiadványok feladataihoz magyarázó út-mutató, illetve egy szakirodalmi jegyzék található, amely segítheti a további munkát és a pedagógusok sikeres fel-készülését.

A kiadvány ráirányítja a figyelmet arra is, hogy a családfa­kutatás lehetőséget ad a játékos, kreatív feladatokra, tanórai és tanórán kívül munkákra, valamint az iskolai beszélgetések során közösségépítő erőt is jelent.