Élmény tanítani - Ötletek a mindennapokra

Kedves Pedagógus!

A pedagógus szó a görög paidagógosz kifejezésből ered, mely magában foglalja a paisz, paidosz tövet, amely gyermeke(ke)t jelent. Nincs tehát pedagógus gyermek nélkül, és a mi sikereink, az önök sikerei sem igazi sikerek a gyermekek öröme, fejlődése nélkül.

Ez a gondolat, valamint a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban részt vevő pedagóguskollégákkal történt inspiráló találkozásaink ihlették e kiadványt.

A 2018 márciusában útjára indított projekt célja a szakmai tartalmi fejlesztéseken túl a nemformális tanulási módszerek népszerűsítése és a közösségteremtés volt, amelyen nemcsak a tanulók egymás közötti kapcsolatainak építését értettük, hanem a magyar pedagógusok közötti tapasztalatcserék és közösségeik erősítését is.

Az elmúlt három év továbbképzésein, a Csodaszarvas program eseményein, valamint a műhelytalálkozókon lehetőségünk volt találkozni egymással. Mindvégig törekedtünk a párbeszédre, jó gyakorlatok megosztására. A hozzánk akár írásban, akár szóban beérkező gondolatok, reflexiók folyamatosan alakították, csiszolták tartalmi fejlesztéseinket, amitől a projekt valóban közös „alkotássá” vált. A mai napig ez a szemlélet hatja át törekvéseinket, és erre büszkék vagyunk.

Rengeteg helyzetet, megközelítést, igényt, szükségletet, kihívást, véleményt, ötletet, jó gyakorlatot adtunk át egymásnak az évek során. Nagy örömmel láttuk, hogy sok intézmény a Csodaszarvas program hatására és a projektünktől függetlenül is változatos pedagógiai módszereket alkalmaz, és a tapasztalati tanulást alkalmazó olyan gyakorlatokkal bővíti a tanórai és a tanórán kívüli tudásszerzést, a gyermekek szabadidejének minőségi eltöltését, amelyek minden tanulónak élményt adnak.

Ezzel a kiadvánnyal is ezt a tapasztalat- és tudásbővítést szolgáljuk, s a nevelés-tanítás során leginkább jelen lévő kérdésekhez igyekszünk támpontot adni és segítséget nyújtani önöknek. A füzet elméleti ismereteket, jól működő iskolai gyakorlatokat tartalmaz, illetve hasznos szempontokat a gyermekek informális és nonformális iskolai és iskolán kívüli neveléséhez. Bízunk benne, hogy olvasása inspirál és elgondolkodtat.

Kívánjuk, hogy kiadványunk járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermekekkel való foglalkozásuk sok öröm és sikerélmény forrása legyen.

További jó munkát kívánunk!

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program csapata