Válogatás a Kárpát-medence természeti kincseiből - Módszertani segédanyag pedagógusoknak

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert


A Válogatás a Kárpát-medence természeti kincseiből című kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjéhez tartozó „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt keretében készült.

A Kárpát-medence, azon belül Magyarország bővelkedik természeti kincsekben. Ezekből válogattunk össze 15 különleges látnivalót. A kötetben olvashatnak kőzetek kialakulásáról, barlangokról, homoksivatagokról, a lenyűgöző csillagos égboltról, légköri jelenségekről, növényekről, állatokról és vizekről. Játékos tevékenységeken, kísérleteken keresztül hozzuk közelebb az olvasóhoz a természet és ember alkotta csodákat.

A kiadványnak nem feladata, hogy szakleírásokat helyettesítsen. Célja, hogy betekintést nyújtson hazánk és a Kárpát-medence változatos tájaiba, különleges és páratlan szépségű természeti képződményeibe, a tájak élővilágába, földtani történetébe. Nos, indulhatunk? Hisz végtelen számú a felfedeznivaló!


Kedves Pedagógus!

A tanulók a kötetben található játékok, tevékenységek során olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyek segítik őket a természetben való eligazodásban, a természeti jelenségek megértésében, a természet tiszteletében és védelmében. Ezek azonban csupán ajánlások, amelyek a tanulócsoportnak megfelelően bővíthetők, módosíthatók.
A könyvet forgatva ötletet meríthetnek a tanórák és a szabadidős tevékenységek kialakításához vagy akár osztálykirándulás megtervezéséhez is.
A könyv olvasása és felhasználása során nagyon sok élményt kívánunk!