Nemzeti összetartozás - Módszertani segédanyag pedagógusoknak

A Nemzeti összetartozás című kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjéhez tartozó „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt keretében készült.
Több mint egy évtizede ünneplik június 4-én a nemzeti összetartozás napját a köznevelési intézményekben. A tanulóknak lehetőségük van, hogy a Határtalanul program keretében a szomszédos országok magyarlakta területeire utazzanak, és személyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról. Jelen kiadvány segítséget nyújt a jeles nap intézményen belüli tevékenységeihez vagy a kirándulások előtt és alatt a tanulók motivációjának erősítéséhez a határon túli magyarlakta területek felfedezése során.
A kiadvány fejezetei rövid elméleti bevezetés után az adott témakört körüljáró játékos tevékenységeket tartalmaznak. A tanulók először azonosíthatják nemzeti identitásuk összetevőit, az ehhez kapcsolódó tevékenységek során pedig a hazaszeretet fogalma valóságos tartalommal telítődhet számukra. Majd felfedezhetik, hogy az anyanyelvük nemzeti identitásuk elidegeníthetetlen alapját jelenti.
A határainkon kívül élő magyarságot bemutató fejezetek segítségével bővülnek a tanulók ismeretei a külhoni magyarok jelenkori és múltbéli kulturális, természeti és szellemi kincseiről. Az ismeretszerzésen azonban jóval túlmutató pedagógiai cél az egykori magyar régiók iránti érdeklődés felkeltése, valamint a tanulók érzékenyítése a külhoni magyarok élethelyzete és történelme iránt.
Az utolsó fejezet olyan játékos foglalkozásokat kínál, amelyek során a tanulók az online térben kapcsolódhatnak határon túl élő kortársaikhoz. Megismerkedhetnek egymással, bemutathatják a számukra fontos helyszíneket, versenyezhetnek, közös élményeket szerezhetnek, valamint a nemzeti ünnepek és jeles napok közös megemlékezései által megélhetik a magyar nemzethez való tartozásukat.
Bízunk benne, hogy az ajánlott tevékenységek értékes segítséget jelentenek abban, hogy felkeltsék tanítványai érdeklődését a külhoni magyarság iránt, és valódi, határokon átívelő, élő kapcsolatok születnek!