Közelebb a rovásíráshoz - Módszertani segédanyag pedagógusoknak

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének keretében készült. E kiadvány célja, hogy módszertani segítséget nyújtson a pedagógusoknak abban a szép és hálás feladatban, amely az ősi magyar rovásírás rejtelmeibe hivatott bevezetni a diákokat. Módszertani kiadványunk a betűvetéssel éppen ismerkedő kisiskolástól a majdnem felnőtt középiskolásig minden korosztály megszólításához kínál útmutatót. Jól felépített elméleti tudással és arra alapozott feladatsorokkal mutatja meg a diákoknak őseink hagyatékát, a rovásírás szépségét, értékét, logikáját, egyediségét.

Mind az elméleti háttér, mind a gyakorlati feladatok kidolgozását az érdeklődés felkeltése, a játékosság, a vidáman tanítás és a közösségi tanulás elve vezérelte. A módszertani kiadvány egészének kulcsa a motiválás, az élményalapú ismeretszerzés és ismeretátadás. Cél, hogy a kiadvány segítségével a diákok és tanáraik lelkesen vágjanak bele egy új világ felfedezésébe, magyar őseink írásos kommunikációjának a megismerésébe. E megismeréshez egy olyan titkos kódot kapnak – egy egész írásrendszert –, amely az egész folyamatot korosztályonként differenciálva játékos küldetéssé, szórakoztató felfedezéssé emeli.

A nyelv, a hangok, a betűk képi megformálása olyan értékes örökség, amelyet minden magyar diáknak érdemes megismernie. A rovásírás megtanulásának hozadéka összetett, a magyar hagyományok folytonosságának biztosítása mellett fejleszti a logikát, csiszolja a memóriát, segíti a kézügyesség fejlesztését, emellett mérsékeli a diszlexiával, diszgráfiával élők nehézségeit. Az 1–12. évfolyamok pedagógusai részére készült módszertani kiadvány felöleli az iskolai évfolyamok mindegyikét alsó-, felső- és középiskolás pedagógiai szakaszokra differenciálva a feladatokat. A kiadvány elméleti részében igyekeztünk olyan érdekes ismereteket adni az iskolás korosztály számára a rovásbetűk történetéhez, amelyek magukkal ragadják a diákokat, érdekessé, elsajátításra érdemessé teszik számukra a vázolt múltbéli világot.

A feladatok az elméleti háttérből kibontakozó tudásanyagon alapulnak, az ott kapott információk játékos feldolgozását segítik, semmiképpen nem didaktikus módon közelítve a témához. A három korcsoportnak szóló feladatokat külön jelzéssel és megoldókulccsal láttuk el, amelyek segítségével a pedagógusok könnyen megtalálják az adott korosztályra releváns feladatokat. A feladatokhoz adott módszerajánlások szintén segítik a pedagógus munkáját, hiszen az ismeretek, a feladatok feldolgozásának mikéntjéhez, munkaformájához nyújtanak mankót, segítséget a tanulói kompetenciák sokoldalú fejlesztésében.

Kívánjuk, hogy módszertani kiadványunk segítségével sok vidám és hasznos órát töltsenek a gyermekekkel, fiatalokkal, teremtsenek egy titkos kis világot, amelyben számonkérés és érdemjegyek nélkül taníthatják új, kreatív, izgalmas dolgokra a jövő generációját, eközben építve a hidat a múlt és a jelen között.