Szokatlan történelem - Módszertani segédanyag pedagógusoknak

A Szokatlan történelem című kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjéhez tartozó „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt keretében készült.

A projekt a csodaszarvasprogram.hu internetes portálon többek között egy rendkívül gazdag játék- és ötletgyűjteményt tett közzé szabad felhasználásra, amely alkalmas arra, hogy fejleszszük a tanulók ön- és társismeretét, valamint szociális készségeit.

Jelen kiadvány szerzői a történelem tananyag témaköreit – módszertanilag rendhagyóan – ezekre a játékokra és ötletekre építették, hogy a tanulási motivációt előhívják, illetve fenntartsák. Mind az előzetes ismeretek felelevenítésére, mind az újak megértésére, jelentéssel való feltöltésére, mind a visszacsatolásra alkalmasak ezek a „játékosított” tananyagok.

Meggyőződésünk, hogy a történelmen kívül más tantárgyakat tanító pedagógusok számára is ötletadó és adaptációra inspiráló lehet ez a gyűjtemény.

A kiadványban található tárgymutató segítséget nyújt abban, hogy könnyen fellelhetők legyenek a keresett témához kapcsolódó játékok. Továbbá itt megtalálható az is, hogy az adott gyakorlatok mennyi idő alatt valósíthatók meg, illetve hogy elsősorban ismeretek felidézésére, ellenőrzésére, rendszerezésére, elmélyítésére vagy új ismeret elsajátítására ajánljuk-e ezeket.

Reméljük, bármely pedagógus haszonnal forgatja a kiadványt, és talál benne saját tanulói érdeklődésére számot tartó játékos módszert.