Kiadványok

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” alprojektje a játékos tanítást-tanulást helyezi a fejlesztések középpontjába.

A pedagógusok módszertani eszköztárának gazdagítására és attitűdjének formálására számtalan képzést, műhelymunkát és konferenciát szerveztünk. Mindeközben a nemformális – jellemzően tantermen kívüli, de mindenképpen nem frontális módszeren alapuló – tanuláshoz kapcsolódva elkészült 12 kiadvány, melyeket most örömmel ajánlunk az Olvasó figyelmébe.

A témák nem tantárgyakhoz kötődnek, hanem a pedagógia különleges, izgalmas vagy éppen feszítő kérdéseit járják körül, mindvégig ügyelve arra, hogy a feladatok, gyakorlatok, illetve módszertani leírások a játék és tanulás összekapcsolására épüljenek.

A kötetek célcsoportjai részben a pedagógusok, részben a tanulók. A Hangolódjunk a mesék világára! című kiadványba húsz művet válogattunk be, a szövegeket a feldolgozást és tanulást segítő játékos módszertani ajánlások követik. A meséket neves művészeink előadásában is lehetőség van meghallgatni. A Szokatlan történelem – címéhez hűen – a történelem tanításához kínál új, a tanulók motivációját erősítő feladatokat. Az Élmény tanítani két kötetében többek között a gyerekek közötti erőszak feloldásához vagy az adott korosztálynak megfelelő játékok kiválasztásához nyújtunk ötleteket. A Válogatás a Kárpát-medence természeti kincseiből a pedagógusokat segíti abban, hogy változatos, érdekes játékok felhasználásával meg tudjanak szervezni egy kirándulást hazánk és a környező országok kevéssé ismert, csodás tájaira. A Nemzeti összetartozás színes feladatai a gyerekek nemzeti identitásának élményszerű formálásához és a határon túli gyerekekkel való kapcsolatteremtéséhez adnak segítséget. A Közelebb a rovásíráshoz és a Családfakutatás rejtelmei 3. című módszertani segédanyagok a címükben szereplő, egyedi témák megismeréséhez kínálnak tevékenykedtető módszereket.

A Csodaszarvas és a Családfakutatás rejtelmei 1-2. című foglalkoztatófüzetekkel pedig a tanulók sokféle játékos formában önállóan dolgozhatnak, szinte észrevétlenül megismerve és megértve komolyabb tartalmakat is.

Reméljük, a kiadványok sok örömöt szereznek mindenkinek, aki szeretné a játékot a tanítási-tanulási folyamatban az azt megillető helyen látni.