1
2
3
4
5
Bevezető

Tisztelt Szolgáltató!

Az EFOP-3.3.5 projekt keretében megvalósításra kerülő, "Tematikus Informális és Nonformális Tanulási Alkalmak"-ra történő programregisztráció a 2019-es évre április 8-ával megkezdődött, a regisztrációs felületet megnyitottuk. 

Üdvözlettel: 

A Minősítő csoportF o n t o s , h o g y    a  b e k e r ü l é s i  k r i t é r i u m o k n a k    a  s z o l g á l t a t á s  m a r a d é k t a l a n u l  k é p e s  l e g y e n  m e g f e l e l n i !

Bekerülési kritériumok programszolgáltatóknak:

1. A program szolgáltatójának jogi háttere rendezett (nem áll végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, nincs folyamatban ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve ha egyéni vállalkozó, nem szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét), s tevékenységét mint Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adóazonosító számmal rendelkező magánszemély érvényes engedély birtokában végzi.

2. A programszolgáltatás Magyarország területén belül valósul meg.

3. A szolgáltató a programszolgáltatásához a használt eszközökre, a közreműködő személyek képesítésére és a tevékenységre vonatkozóan minden szükséges engedéllyel és feltétellel rendelkezik.

4. A szolgáltató programszolgáltatását legalább 1,5 óra időtartamban képes nyújtani. A szolgáltatói előkészület és a takarítás nem, de a résztvevők egyedi felkészítése figyelembe vehető az idősáv számításában.

5. A szolgáltató szolgáltatását az Alprojekt keretében érkező csoportoknak egy főre és másfél órás időtartamra vetítve, átlagosan legfeljebb bruttó 3000 Ft/fő/program összegért biztosítja.

6. A szolgáltató képes az adott helyszínen az adott létszám legalább 70%-ának egy időben azonos szolgáltatást nyújtani.

7. A szolgáltató szolgáltatása senkit nem sért etnikai, vallási vagy politikai meggyőződésében.

8. A szolgáltató szolgáltatását a megvalósítási előírások (2. melléklet) szerint biztosítja a résztvevőknek.

9. A szolgáltató programjának tematikája illeszkedik az Alprojekt által meghatározott nyolc témamodul egyikéhez, melyek részletes leírását a 7. melléklet tartalmazza.

10. A szolgáltató által megadott vonzáskörzet (amelyen belül megvalósítja programjait) illeszkedik az EFOP-3.3.5-17 projektek által megvalósítandó Iskolai Közösségi Alkalmak területi lefedettségéhez.

11. A szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Alprojektnek a programszolszolgáltatás minősítésére vonatkozó eljárásrendjét.
Tisztelt Szolgáltató!

Az EFOP-3.3.5 projekt keretében megvalósításra kerülő, "Tematikus Informális és Nonformális Tanulási Alkalmak"-ra történő szálláshely-regisztráció a 2019-es évre január 23-ával megkezdődött, a regisztrációs felületet megnyitottuk.

Üdvözlettel:

A Minősítési Csoport tagjaiF o n t o s ,   h o g y   a   b e k e r ü l é s i   k r i t é r i u m o k n a k   a   s z o l g á l t a t á s   m a r a d é k t a l a n u l   k é p e s   l e g y e n   m e g f e l e l n i !


Bekerülési kritériumok szálláshely szolgáltatóknak:

1) A Szolgáltató rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges rendezett jogi háttérrel (nem áll végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, nincs folyamatban ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, ha egyéni vállalkozó, nem szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét), s tevékenységét mint Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adóazonosító számmal rendelkező magánszemély érvényes üzemeltetési vagy működési engedély birtokában végzi. 

2) A szálláshely Magyarország területén van, és a kiváltott üzemeltetési vagy működési engedélynek megfelelően üzemel.

3) A Szolgáltató vállalja, hogy az Alprojekt keretén belül érkező csoportoknak egy főre vetítve átlagosan maximum bruttó 5000 Ft – azaz ötezer forint – /fő/éj összegért biztosítja a szállást.

4) A Szolgáltató egy időben minimum 30 diáknak legfeljebb 12 ágyas szobákban vagy jurtában képes szálláshelyet biztosítani.

5) A Szolgáltató minimum egy zárható szobát biztosít a pedagógusoknak.

6) A szálláshely rendelkezik a férőhely-arányosan elvárt, játékra alkalmas zöldterülettel  (min. 20 m2/fő). 

7) A szálláshely rendelkezik legalább egy, minimum 30 fős, zárt épületben elhelyezkedő vagy szabadtéri, fedett közösségi térrel.

8) A szálláshely rendelkezik a férőhelynek/ágyszámnak megfelelő elsősegély-felszereléssel.

9) A Szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Alprojekt szálláshelyek minősítésére vonatkozó eljárásrendjét.
Tisztelt Szolgáltató!

Örömmel értesítjük, hogy az Oktatási Hivatal „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projekt Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák című alprojektjének megvalósítása során kidolgozta a szálláshelyek és a programszolgáltatások minősítési eljárásának pilot programját.

A kísérleti projektben 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében évente közel 90.000 gyermek napközis, 10.000 gyermek pedig bentlakásos programokon vehet részt. A részletekről bővebben ezen a honlapon tud tájékozódni.

A bentlakásos programokat a támogatás keretében csak olyan szálláshelyen lehet megrendezni, valamint olyan programszolgáltatást lehet igénybe venni, amely részt vesz a minősítési eljárásban. A folyamat részeként (a minősítésen túl) a szolgáltatóknak tájékoztató, fejlesztő és tapasztalatmegosztó alkalmakon kell részt venniük.


A minősítési eljárás célja:

 • a gyermekek számára biztonságos környezet biztosítása,
 • a tematikus informális és nem formális tanulási alkalom tematikájának megfelelő szálláshely és foglalkozás biztosítása,
 • a minősítési eljárás eredményeképp szolgáltatói fejlődés, specializáció elindítása,
 • szakmai fórum létrehozása, ahol megvalósulhat a tapasztalatcsere és a résztvevők visszajelzéseinek feldolgozása,
 • a bizalom kialakítása és növelése a pedagógusokban, a diákokban és a szülőkben.

A minősítési eljárás lépései szálláshelyek esetében:

 1. online előregisztráció az alprojekt Oktatási Hivatal által üzemeltetett honlapján (OER),
 2. online teljes regisztráció (OTR) és a szolgáltatói nyilatkozat megtétele,
 3. helyszíni szemle, személyes egyeztetés (programszolgáltatások esetében csak indokolt esetben),
 4. az OTR és a helyszíni szemle értékelése, döntés-előkészítés

A minősítéssel járó előnyök és kötelezettségek:

 • együttműködési megállapodás az Oktatási Hivatallal,
 • kötelező részvétel egy tapasztalatcserét célzó alkalmon,
 • 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében nagyfokú kihasználtság,
 • a projekten túl is hasznosítható kapcsolatok igényes és aktív iskolákkal.

Amennyiben szeretne részt venni a minősítésben, kérjük, minél hamarabb regisztrálja szolgáltatását ezen az oldalon!

További kérdéseit a következő email címen várjuk: Minosites.EFOP3215@oh.gov.hu 

Előtte javasoljuk, hogy olvassa el a szálláshely minősítési folyamat dokumentációját, és a kérdések-válaszok menüpontot is. Köszönjük!

Bízunk benne, hogy programunk elnyerte tetszését, és örömmel csatlakozik hozzá!

FONTOS! A vállalkozási adatoknál kérjük, hogy az ingyenes E-cégjegyzékben, vagy a Civil szervezetek névjegyzékében, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ellenőrizzék a pontos székhelyet, és a főtevékenység teáor számát és elnevezését. Köszönjük!

Üdvözlettel:

A Minősítő Csoport munkatársai

A baloldali gomb segítségével regisztrálhat új szolgáltatást.
Szolgáltató adatai

Tisztelt Szolgáltató!

Gratulálunk, az Online Előzetes Regisztrációt (OER) sikeresen kitöltötte!

Köszönjük, hogy regisztrált!

A regisztráció további folyamatában a következő lépések következnek:

 1. Az Oktatási Hivatal kollégái ellenőrzik a felvitt adatait, majd
 2. Amennyiben a berekülési kritériumoknak szálláshelye illetve/ vagy programja nem felel meg, úgy nincs további teendője, szolgáltatása nem lesz látható a Portálon.
 3. Amennyiben szálláshelye illetve/ vagy programja megfelel bekerülési kritériumoknak, válasz e-mailben megkapja a felhasználó nevét a portálra.
 4. Jóváhagyást követően, a portálra belépve, kérjük folytassa a szolgáltatás adatainak felvitelét a honlapon keresztül. (OTR = Online Teljes Regisztráció).
 5. Írja alá és töltse föl a szolgáltatói nyilatkozatot! (SZNY).

Ha kérdése van, először kérjük, olvassa el a Kérdések-Válaszok menüpontot ide kattintva, illetve a szálláshelyek minősítési eljárásrendjét ide kattintva vagy a programszolgáltatások tematikus besorolásának eljárásrendjét ide kattintva!


Üdvözlettel:

A Minősítési Csoport munkatársai

minosites.efop3215@oh.gov.hu