1
2
3
4
5
Bevezető


Tisztelt Szolgáltató!

Az EFOP-3.3.5 projekt keretében megvalósításra kerülő, "Tematikus Informális és Nonformális Tanulási Alkalmak"-ra történő szálláshely-regisztráció a 2019-es évre január 23-ával megkezdődött, a regisztrációs felületet megnyitottuk.

Üdvözlettel:

A Minősítési Csoport tagjaiF o n t o s ,   h o g y   a   b e k e r ü l é s i   k r i t é r i u m o k n a k   a   s z o l g á l t a t á s   m a r a d é k t a l a n u l   k é p e s   l e g y e n   m e g f e l e l n i !


Bekerülési kritériumok szálláshely szolgáltatóknak:

1) A Szolgáltató rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges rendezett jogi háttérrel (nem áll végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, nincs folyamatban ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, ha egyéni vállalkozó, nem szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét), s tevékenységét mint Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adóazonosító számmal rendelkező magánszemély érvényes üzemeltetési vagy működési engedély birtokában végzi. 

2) A szálláshely Magyarország területén van, és a kiváltott üzemeltetési vagy működési engedélynek megfelelően üzemel.

3) A Szolgáltató vállalja, hogy az Alprojekt keretén belül érkező csoportoknak egy főre vetítve átlagosan maximum bruttó 5000 Ft – azaz ötezer forint – /fő/éj összegért biztosítja a szállást.

4) A Szolgáltató egy időben minimum 30 diáknak legfeljebb 12 ágyas szobákban vagy jurtában képes szálláshelyet biztosítani.

5) A Szolgáltató minimum egy zárható szobát biztosít a pedagógusoknak.

6) A szálláshely rendelkezik a férőhely-arányosan elvárt, játékra alkalmas zöldterülettel  (min. 20 m2/fő). 

7) A szálláshely rendelkezik legalább egy, minimum 30 fős, zárt épületben elhelyezkedő vagy szabadtéri, fedett közösségi térrel.

8) A szálláshely rendelkezik a férőhelynek/ágyszámnak megfelelő elsősegély-felszereléssel.

9) A Szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Alprojekt szálláshelyek minősítésére vonatkozó eljárásrendjét.
Tisztelt Szolgáltató!

Örömmel értesítjük, hogy az Oktatási Hivatal „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projekt Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák című alprojektjének megvalósítása során kidolgozta a szálláshelyek és a programszolgáltatások minősítési eljárásának pilot programját.

A kísérleti projektben 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében évente közel 90.000 gyermek napközis, 10.000 gyermek pedig bentlakásos programokon vehet részt. A részletekről bővebben ezen a honlapon tud tájékozódni.

A bentlakásos programokat a támogatás keretében csak olyan szálláshelyen lehet megrendezni, valamint olyan programszolgáltatást lehet igénybe venni, amely részt vesz a minősítési eljárásban. A folyamat részeként (a minősítésen túl) a szolgáltatóknak tájékoztató, fejlesztő és tapasztalatmegosztó alkalmakon kell részt venniük.


A minősítési eljárás célja:

 • a gyermekek számára biztonságos környezet biztosítása,
 • a tematikus informális és nem formális tanulási alkalom tematikájának megfelelő szálláshely és foglalkozás biztosítása,
 • a minősítési eljárás eredményeképp szolgáltatói fejlődés, specializáció elindítása,
 • szakmai fórum létrehozása, ahol megvalósulhat a tapasztalatcsere és a résztvevők visszajelzéseinek feldolgozása,
 • a bizalom kialakítása és növelése a pedagógusokban, a diákokban és a szülőkben.

A minősítési eljárás lépései szálláshelyek esetében:

 1. online előregisztráció az alprojekt Oktatási Hivatal által üzemeltetett honlapján (OER),
 2. online teljes regisztráció (OTR) és a szolgáltatói nyilatkozat megtétele,
 3. helyszíni szemle, személyes egyeztetés (programszolgáltatások esetében csak indokolt esetben),
 4. az OTR és a helyszíni szemle értékelése, döntés-előkészítés

A minősítéssel járó előnyök és kötelezettségek:

 • együttműködési megállapodás az Oktatási Hivatallal,
 • kötelező részvétel egy tapasztalatcserét célzó alkalmon,
 • 2018 és 2019 júniusának 3. és 4. hetében nagyfokú kihasználtság,
 • a projekten túl is hasznosítható kapcsolatok igényes és aktív iskolákkal.

Amennyiben szeretne részt venni a minősítésben, kérjük, minél hamarabb regisztrálja szolgáltatását ezen az oldalon!

További kérdéseit a következő email címen várjuk: Minosites.EFOP3215@oh.gov.hu 

Előtte javasoljuk, hogy olvassa el a szálláshely minősítési folyamat dokumentációját, és a kérdések-válaszok menüpontot is. Köszönjük!

Bízunk benne, hogy programunk elnyerte tetszését, és örömmel csatlakozik hozzá!

FONTOS! A vállalkozási adatoknál kérjük, hogy az ingyenes E-cégjegyzékben, vagy a Civil szervezetek névjegyzékében, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ellenőrizzék a pontos székhelyet, és a főtevékenység teáor számát és elnevezését. Köszönjük!

Üdvözlettel:

A Minősítő Csoport munkatársai

A baloldali gomb segítségével regisztrálhat új szolgáltatást.
Szolgáltató adatai

Tisztelt Szolgáltató!


Gratulálunk, az Online Előzetes Regisztrációt (OER) sikeresen kitöltötte!

Köszönjük, hogy regisztrált! További feladatok várnak Önre.

A következő lépések várnak még ránk a portálon keresztül:

 1. Az Oktatási Hivatal kollégái ellenőrzik a felvitt adatait, majd
 2. válasz emailben megkapja a felhasználó nevét a portálra.
 3. Belépve a portálra, kérjük folytassa a szálláshely adatainak felvitelét a honlapon keresztül! (OTR = Online Teljes Regisztráció)
 4. Írja alá és töltse föl a szolgáltatói nyilatkozatot!

Ha kérdése van, először kérjük, olvassa el a Kérdések-Válaszok menüpontot ide kattintva, illetve az Eljárásrendet ide kattintva!


Üdvözlettel:

A Minősítési Csoport munkatársai

minosites.efop3215@oh.gov.hu